Chính Sách Bảo Mật

Cảm ơn bạn đã ghé thăm website getitup.vn, dưới đây là những cam kết mà Get It Up thực hiện nhằm bảo vệ quyền lợi và sự riêng tư của người dùng khi truy cập vào website.

1. Thông tin thu thập

Thông tin liên lạc

Bao gồm: Họ tên, địa chỉ, email hợp lệ, số điện thoại, … vai trò, chức vụ của bạn trong doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, địa chỉ website doanh nghiệp.

Hành vi truy cập

Khi bạn truy cập vào website của Get It Up, hệ thống sẽ tự động ghi nhận các thông tin của Bạn như: địa chỉ IP, cookies, dữ liệu về các trang mà bạn đã truy cập, cách bạn tương tác và sử dụng website…

2. Mục đích thu thập thông tin

Get It Up thu thập thông tin của Bạn với mục đích:

  • Liên lạc trao đổi thông tin (báo giá, cung cấp dịch vụ…)
  • Gửi bưu phẩm
  • Nâng cao trải nghiệm của người dùng trên website
  • Tiếp thị lại

3. Bảo mật thông tin

Get It Up sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn, trừ trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu và thông tin cho bên giao nhận bưu phẩm.

4. Lưu trữ thông tin

Khi thu thập dữ liệu trên trang web, công ty sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ an toàn. Get It Up có đầy đủ các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập trái phép thông tin của bạn.

5. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Bạn sẽ được lưu trữ đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ, hoặc Get It Up tự hủy bỏ. Những trường hợp còn lại thông tin khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống dữ liệu của Get It Up.

6. Quyền lợi khách hàng

Bạn có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu Get It Up sửa lại những sai sót trong dữ liệu của bạn mà không mất phí.

Bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu Get It Up ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị. Liên lạc với Get It Up về vấn đề này qua mail: getitupvn@gmail.com